Onze missie

Alle telers wereldwijd helpen met efficiënt en onafhankelijk produceren. Wij willen minder verlies van kostbare grondstoffen en een toename in de wereldwijde opbrengst.

Invloed

Kleine telers zijn van groots belang

Volgens de Verenigde Naties moeten de wereldwijde voedselproductie in 2050 met 70% zijn toegenomen om een voedselcrisis te voorkomen. 

In een groot deel van de ontwikkelingslanden zijn het de kleinere telers die verantwoordelijk zijn voor 80% van het daar geconsumeerde voedsel. Tegelijkertijd hebben ontwikkelingslanden door de beperkte financiële middelen en kennis vaak een lagere efficiëntie en dus geen optimale opbrengt. 

Studie hebben uitgewezen dat het toepassen van duurzame teelt kan leiden ombrengt stijgingen van bijna 80%. Dit laat zien dat het effectief inzetten van middelen een enorme invloed heeft.

Door ook de kleine telers te ondersteunen in het maken van duurzame beslissingen zullen zij niet alleen worden voorzien in hun levensonderhoud, ook zal het significante invloed hebben op de wereldwijde voedselcrisis.

Data als een begeleider

Het Farm21 platform verzameld data van telers over de hele wereld, door middel van kunstmatige intelligentie leert het platform daardoor dagelijks bij. Deze kennis is van ongekende waarde, vooral voor hen die anders geen toegang zouden hebben tot deze kennis.

In de nabije toekomst zal Farm21 een programma opzetten waarbij de kleine telers in ontwikkelingslanden ook toegang krijgen tot onze sensoren en data platform. We streven naar het verbeteren van ieders levensstandaard door efficiëntere voedselproductie.

In 2017 kwam Farm21, bij het ontwikkelen van maatwerk software, voor het eerst in aanraking met de agrarische sector. Met een achtergrond in software en product ontwikkeling zagen wij direct de mogelijkheid om een slimme teeltsensor en dataplatform te ontwikkelen. 

Vanaf dat moment hebben we onszelf de taak gesteld om de agrarische sector te gaan revolutioneren. Uit gebruikersonderzoek hebben we geleerd dat het bij digitale teelt producten vooral gaat om gebruiksgemak en kosten.  Deze aspecten vormen voor ons dan ook belangrijke elementen in het ontwikkelen van een product wat wereldwijd ingezet kan worden.

Onze focus is dan ook tweeledig; wij werken aan het ontwikkelen van een betaalbare sensor die tevens eenvoudig is in te zetten. Door goed naar de gebruiker te luisteren weten wij hoe we onze kennis van product- en softwareontwikkeling optimaal kunnen inzetten. Daarom zijn we ook continue op zoek naar gebruikservaringen en maken we deze terugkoppeling onderdeel van het ontwikkeltraject. Een suggestie voor ons? Neem dan contact met ons op!

Thomas Houwers
CEO

Jesse Hoeksema
CTO

Bas Alderding
CCO

Koen ter Velde
Operational lead

Joey Houtenbos
Technical lead